Existeixen multitud d’espècies de vespes en la península i totes elles compleixen un paper fonamental en els nostres ecosistemes. Les nostres vespes, a més de pol·linitzadores, són depredadores i parasitoides de multitud d’espècies catalogades com a plaga, però no és l’única funció que exerceixen. Les vespes autòctones són territorials i defensen d’altres vespes alòctones el seu territori, la seua zona de caça i el seu niu. Eliminant vespes autòctones deixem lliure un nínxol que probablement serà més fàcil d’ocupar per les vespes asiàtiques (Vespa velutina), aconseguint l’efecte contrari al desitjat. És per açò que abans de matar o destruir un niu és important assegurar-se que es tracte de la nociva espècie invasora i no dels nostres aliats, els himenòpters autòctons.

Continue reading →